Kuljunlahti – esittely

Martonvaara, Kuljunlahti

Polvijärven Martonvaarassa sijaitseva monipuolinen lintualue. Höytiäisen järvenlaskusta syntynyttä peltoaluetta, jolla on paljon maataloutta ja maatalousympäristön lintulajistoa, mm. ruisrääkkä, kottarainen ja tuulihaukka. Etenkin keväisin levähtää hanhia ja joutsenia. Kuljunlahden vesialue on matalaa umpeen kasvavaa lahtea, jossa on lokkikolonia ja silkkiuikku-yhdyskunta. Havaintoja myös mustakurkku-uikusta. Useina vuosina lahdella on luhtahuitti. Aluetta voi havainnoida pikkuteiltä. Vesialueelle näkee parhaiten kylän venerannasta tai karttalinkissä olevalta mäeltä peltoaukean yli. Myyrävuosina Kuljunlahden peltoaukean reunametsissä ja metsäsaarekkeissa pesii runsaasti sarvipöllöjä.

polvij-sarvari polvij-sarvari-2

Ruvaslahti.

Höytiäisen järvenlasku-aluetta. Itse Ruvaslahti on lintuvesiohjelmassa suojeltua aluetta. Lahden pesimälajistoon kuuluu mm. nokikana ja ruskosuohaukka. Ruvaslahden, sekä lähialueen Oriniemen, Rauanlahden ja Kinahmon peltoalueet ovat tärkeää syksyistä kurkien ruokailu-ja kokoontumisaluetta. Alueen soilla yöpyy syksyisin 600-700 kurkea. Myös joutsenia voi alueen pelloilta tavata nykyisin yli 200:n parvia.

 

Rauanlahti, Selkäsalmen pellot.

Höytiäisen järvenlasku-aluetta. Tulvakeväinä alueella on runsaasti sorsalintuja. Kuivempina vuosina ne keskittyvät läheiselle Niittylahdelle. Lähialueella on tavattu mm. pikkukultarinta ja arosuohaukka. Kurkien syksyistä ruokailualuetta. Syksyllä 2009 tällä alueella tankkasi talvella -08/-09 Israelissa värirengastettu kurki.