Petolintuharrastajien kokoontuminen 2013

Petolintuharrastajien kokoontuminen 2013 järjestettiin 23.2. Tällä kertaa kokoonnuimme Metsätalolla (Metsäkeskus) ja tärkeimpänä aiheena oli pesätutkimukseen osallistuminen Rengastustoimiston tietokannan / pesäkortiston avulla.

Nyt voivat pesien tarkastajat syöttää tiedot Rengastustoimiston tietokantaan, joka generoi seuraavaksi vuodeksi pesänomistajille eli vakituisille tarkastajille valmiiksi pesintäkaudelle puhtaat pesäkortit. Tutustuimme nettiselaimella käytettävään järjestelmään PKLTY:n petovastaavan pj Hannu Lehtorannan opastuksella.

petotap-2013

Tilaisuudessa luovutettiin Janne Leppäselle Kotkan pää -kiertopalkinto tunnustuksena ahkerasta työstä rengastajana ja pyyteettömästä työstä petolintujen hyväksi.

Katso kooste petotapaamisista 2013-2011