Hanhipellot saivat vuoden positiivinen lintuteko -huomionosoituksen

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys otti kymmenennen kerran jaettavan huomionosoituksen
kohteeksi eteläiseen Pohjois-Karjalaan perustetut hanhipellot. Hanhipeltojen perustaminen tuli esille, kun
mietittiin keinoja, joilla voitaisiin estää hanhien viljelyksille aiheuttamia tuhoja.


Arktisille alueille muuttavat valkoposkihanhet ovat viime vuosina aiheuttaneet merkittäviä ongelmia
viljelyksille, kun ne ovat oppineet pysähtymään Suomessa sekä kevät- että syysmuutolla. Tuhojen
lisääntymiseen on kannan kasvun lisäksi vaikuttanut osin se, että hanhien muuttostrategia on viime
vuosikymmeninä muuttunut. Yhdeksi syyksi on arveltu peltoviljelyn muutoksia Venäjän puolella.


Hanhipelto on hanhille varattu pelto. Siellä hanhet saavat vapaasti ruokailla samalla, kun niitä tuhojen
välttämiseksi karkotetaan ympäröiviltä alueilta. Hanhipellot voivat oikeasti vähentää alueellisia
satovahinkoja, jos karkotuksella saadaan linnut tehokkaasti ohjattua niille tarkoitetuille pelloille.


Viime vuoden kokeilun tulokset olivat pääsääntöisesti hyviä ja lupaavia. Hanhipeltoja oli viime vuonna 330
hehtaaria. Niistä oli tehty sopimus useiden maanomistajien kanssa. Hanhipeltojen avulla voidaan vähentää
hanhien ylimääräistä lentelyä eri peltojen välillä, kun ne saavat kaikessa rauhassa ruokailla hanhipelloilla.
Pelkkä karkottelu ilman rauhallisempaa ruokailualuetta voi lisätä pelloille aiheutuvia tuhoja. Karkottelussa
lintujen energiakulutus lisääntyy 10-15 prosenttia ja niiden on syötävä entistä enemmän ennen muuton
jatkumista. Hanhipelloista maanomistaja saa korvauksen satovahingoista ja muuttoaikojen ulkopuolella
peltoja saa käyttää ja korjata satoa normaaliin tapaan. Korvaus ei ole vielä ollut riittävä, mutta ensi
vuodeksi asiaan on luvassa korjausta. Uusille hanhipelloille on tarvetta, jotta hanhien aiheuttamia tuhoja
saadaan hallittua paremmin.


Hanhipeltojen toteuttamiseen ja edistämiseen on osallistunut monia eri tahoja. Tärkeimpänä lenkkinä
tietenkin maanomistajat. Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön johdolla
merkittävimmät toteuttajat ovat olleet ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus. Luke tekee kokeilussa
monipuolista tutkimusta, jotta hanhipeltojen todellinen merkitys saadaan esiin. Keski-Karjalan ja Joensuun
seudulla toimivat eri tahoista koostetut lintutyöryhmät. Hanhipeltokokeilussa siihen liittyvää hanhien
karkotusta ovat toteuttaneet korvausta vastaan paikalliset metsästysseurat.


PKLTY:n Positiivinen lintuteko huomionosoitus jaettiin nyt kymmenennen kerran. Aikaisemmin palkittuja
ovat olleet sähköyhtiön hyvä toiminta johtojen merkinnässä, aktiivinen lintutiedottaja, maakuntalehden
lintujutut, Enon lintukerho, valkoselkätikan suojelutoiminta, taajamalintulaskentojen organisoija,
pitkäaikainen lintujen hoitotoiminta ja Ilomantsin sääksikamera.

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry
Hannu Lehtoranta
0500-186607, lintuhannu57@gmail.com