Yhdistys

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry (PKLTY) perustettiin 1974 Joensuun lintutieteellinen yhdistys ry-nimisenä. Vuonna 1979 nimi muutettiin nykyiseksi, jonka mukaisesti toimialueena on Pohjois-Karjala. Yhdistys on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. Vuoden 2023 lopussa yhdistykseen kuului 310 jäsentä.

PKLTY-LOGO2           

Yhdistyksen tarkoitus on herättää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta Pohjois-Karjalassa. Tähän liittyviä tehtäviä ovat lintuhavaintojen systemaattinen keruu ja arkistointi sekä kokousten, retkien ja pönttötalkoiden / -myyntitapahtumien järjestäminen. Lintuharrastuksen levittämiseksi yhdistys lainaa laajasisältöistä lintuopetuspakettia käytettäväksi esim. kouluopetuksessa ja harrastuskursseilla. Yhdistys ylläpitää myös Höytiäisen kanavan lintuasemaa

Viime vuosina linnustonsuojelu on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys ylläpitää myös jäsenistölle informaatiokanavaksi tarkoitettua sähköpostilistaa. Lintuhavaintojen keruujärjestelmänä yhdistys käyttää valtakunnallista Tiira-havaintojärjestelmää.

LIITY JÄSENEKSI! 

Jäsenedut

Yhdistyksen säännöt