Siipirikko

Yhdistyksen lehti, Siipirikko on viime vuosina ilmestynyt epäsäännöllisesti.

1974-2012 lehti ilmestyi neljänä numerona vuodessa. Vuoden 2013 jälkeen tavoite on ollut kaksi numeroa vuodessa, mutta siihen ei ole päästy. Siipirikkoa pyritään edelleen julkaisemaan, mutta enää sitä ei sisällytetä jäsenedun lupauksiin. Tehdään siis ”yllätysnumeroita”.

Lehden sisältöön kuuluvat koosteet jäsenten tekemistä havainnoista. Lisäksi aiheisiin kuuluvat retkikertomukset, tiedonannot mielenkiintoisista havainnoista, yhdistysasioista yms. Yhdistys lähettää muutaman kerran vuodessa jäsenistölle Uutiskirjeen tai muun tiedotteen. Lisäksi käytössä on keskustelu- ja informaatiokanavaksi tarkoitettu sähköpostilista (erillinen ilmoittautuminen listalle, lisätiedot puheenjohtajalta). Lintuhavaintojen keruujärjestelmänä yhdistys käyttää valtakunnallista Tiira-havaintojärjestelmää. Tiiraa voivat käyttää kaikki, mutta jäsenillä on käyttöön liittyviä etuja.

Tuoreimmat Siipirikot
Siipirikko-ARKISTO