Julkaisut/Galleria

SR-2-2013-kansi
PKLTY:n jäsenlehti
Siipirikko (SR 1974- )
juhlak_p
Pohjois-Karjalan linnut
SR erikoisnro 2/96:1-212
(25-vuotisjuhlajulkaisu)
petok_p
Petolinnut ja metsätalous
SR erikoisnro 2/02:1-80
Maali
Maali – Pohjois-Karjalan maakunnallisesti tärkeät lintualueet
Raportin laadinta: Kontkanen, H., Lehtoranta, H., Sorvari, V-M.,
Pirinen, M., Pönkkä, H., Varis, J. ja Hölttä, H. 2014.
Kontiosuo
Kontiosuo-linnusto-raportti
Raportin laadinta: M. Koivula.