Vuoden 2020 positiivinen lintuteko

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys palkitsi vuoden 2020 positiivisena lintutekona Sysmäjärven kunnostushankkeen ja sen vetäjänä toimineen Lassi Vänskän.

Outokummun Sysmäjärvi on maakunnallisesti arvokas lintuvesi, jonka tilaa kuitenkin heikentää umpeenkasvu ja rantojen liiallinen pensoittuminen. Lokeille ja tiiroille sopivat pesimäpaikat ovat vähentyneet pienten saarten metsittyessä. Naurulokkien mukana hiipuvat kolonian suojissa mielellään pesivät sorsalinnut, kuten erittäin uhanalaiseksi taantunut punasotka. Vieraslajeina  minkki ja supikoira uhkaavat vesilintujen pesintöjen onnistumista.

Sysmäjärven ranta-asukas ja aktiivinen lintuharrastaja Lassi Vänskä ei tyytynyt vain voivottelemaan järven tilan heikkenemistä, eikä odotellut että se kuuluisa Joku Muu tekisi jotakin. Hän selvitti ELY-keskuksesta ja järven luotoja ja pieniä saaria omistavasta Metsähallituksen luontopalveluista, mitä olisi mahdollista tehdä.

Kunnostustyöt alkoivat 2018 Valtinluodon raivauksella ja ruovikon niitolla Rannan-Juvolan puoleisella rannalla puhtaasti talkootyönä. ELY-keskuksesta saadun kannustuksen vuoksi Lassi Vänskä otti vetovastuun ja haki lintuyhdistyksen valtuuttamana avustusta ELY-keskuksen vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamisen rahoituksesta kahdelle eri työkaudelle vuoden 2018 lopusta vuoden 2020 loppuun.

Lassi Vänskän vetämissä talkoissa raivattiin pensaikko ja puusto yhdeksältä luodolta. Toimien jälkeen kohteet soveltuvat paremmin lokkien, tiirojen ja vesilintujen pesintään. Saadulla rahoituksella ostettiin koneellista ruovikon niittoa ja poiskuljetusta 200 työtunnin edestä noin 10 hehtaarin alueella. Käytännössä osa alueista on ruovikon heikentämiseksi niitetty kahdesti. Hankkeessa ostettiin materiaalit sorsalinnuille soveltuvien pesälaatikoiden rakentamiseen. Ne rakennettiin talkoilla ja vietiin maastoon. Samoin hankittiin loukkuja ja rautoja pienpetopyyntiin. Kahlaajalinnuille soveltuvan avoimen rannan palauttamiseksi on raivattu rantapajukoita, kuorittu järviruokojen juurakoita ja tukehdutettu kasvillisuutta peittämällä niitettyjä alueita pressuilla. Rantojen kunnostusta tekivät myös laiduntavat lihanaudat. Lampaita pidettiin muutamilla pikkusaarilla syömässä kasvillisuutta.

Kunnostushankkeen tarvikkeisiin ja ostettuihin töihin käytettiin noin 17 000 €.  Rahoituksen saaminen edellyttää 50% omavastuuosuutta, joka voidaan kattaa talkootyöllä. Lassin Vänskän omien työtuntien, sekä hänen kokoamissaan talkoissa tehtyjen työtuntien yhteenlaskettu arvo on ollut yli 20 000 €. Talkoissa on ollut sekä lintuharrastajia että metsästäjiä. Työtuntien arvon selvä ylitys suhteessa omavastuun minimivaatimukseen osaltaan kertoo siitä innosta ja ahkeruudesta, millä Lassi Vänskä on  hanketta hoitanut. Työ Sysmäjärven hyväksi ei pääty tähän. Alkaneena vuonna ELY-keskus jatkaa töitä osana HELMI-ohjelman toteutusta. Kunnostusten tavoitteena on palauttaa Sysmäjärven arvokas linnusto entiseen loistoonsa.

Vuoden positiivinen lintuteko- huomionosoitus jaettiin nyt jo yhdeksännen kerran. Ensimmäisen huomionosoituksen sai Pohjois-Karjalan Sähkö, joka aktiivisesti on merkannut linnuille vaaralliseksi osoittautuneita sähkölinjoja. Toinen nimeäminen kohdistui Markku Haloseen aktiivisesta tiedotustoiminnasta ja lintutornihankkeen edistämisestä. Kolmantena palkittiin sanomalehti Karjalainen monipuolisesta lintu-uutisoinnista. Seuraavina vuosina huomioitiin Enon lintukerhon aktiivinen toiminta, Valkkari P-K:n toiminta valkoselkätikan suojelussa ,Matti Koivulan taajamalintulaskentojen organisointi ja Juha Hartikainen ansiokas lintujen hoitaminen Viime vuonna huomionosoitus kohdistui Ilomantsin matkailuyhdistykselle Ilomantsin sääksikameran hoitamisesta.  

Lisätietoja Hannu Lehtoranta, puheenjohtaja PKLTY   0500-186607, lintuhannu57(at)gmail.com