Kontiosuon linnustoraportti 2018 valmis

Kontiosuolla 2018 tehtyjen lintulaskentojen tulokset tästä.

Jokavuotinen raportti kuvailee lokki- ja varislintujen vaihtelua vuoden mittaan sekä 2018 pesimälinnuston ja satunnaislajit. Aiempien vuosien raportteja alta. Lataa vapaasti! Tekstien lainaaminen ja kuvien käyttö ei-kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde (tai kuvien yhteydessä kuvaaja) mainitaan.

Kontiosuon laskennat 2013

Kontiosuon laskennat 2014

Kontiosuon laskennat 2015

Kontiosuon laskennat 2016

Kontiosuon laskennat 2017