Valkoselkätikat kiittävät lahjoittajia

Pääsimme kevääseen! Valkoselkätikat ja PKLTY kiittävät tikkaläskiin rahaa lahjoittaneita.

Teerisaaren Tarja ja Martti

Arkistokuva kevättalvelta 2013. Tämä pariskunta on edelleen elossa ja valmistautuu jälleen pesintään.

Valkoselkätikka on uhanalainen laji, jonka kanta on kuitenkin ilahduttavasti kasvanut viime vuosina. Taustalla on pitkäjänteinen suojelutyö. Lajille tärkeitä vanhoja lehtimetsiä on ostettu suojelualueiksi, viime vuosina osana vapaaehtoisen suojelun METSO-ohjelmaa. Merkittävä rooli on myös talviruokinnalla, joka auttaa lintuja säilymään elossa vaikeat talvikuukaudet. Metsäruokinnoilla parasta tarjottavaa on aito sianläski.

Valkoselkätikan suojelu- ja seurantatyön valtakunnallinen koordinointivastuu kuuluu Metsähallitukselle. Säästöpaineiden vuoksi Metsähallitus päätti syksyllä 2014 lopettaa tikkaruokintojen rahoittamisen. Tämä päätös sai aikaan runsaasti keskustelua harrastajapiireissä. Päätettiin että Pohjois-Karjalassa ruokintaa jatketaan vapaaehtoistyönä ja monet tahot aktivoituivat antamaan rahalahjoituksia, jotta ruokinnat saataisi ylläpidettyä myös talvikausi 2014-2015.

Ruokintaa ja läskin hankintaa ovat organisoineet Keski-Karjalan luonto ry:n ja Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen aktiivit. Ruokintapaikkoja ovat ylläpitäneet monet vapaaehtoiset lintuharrastajat ja luonnonystävät. Rahallisesta tuesta kiitokset kuuluvat  Keski-Karjalan luonto ry:lle, Pohjois-Karjalan lintutieteelliselle yhdistykselle, Joensuun seudun luonnonystäville, Kontiolahden luonnonystäville, Kontiolahden Vihreät ry:lle, sekä lukuisille yksityishenkilöille. Kaikki lahjoituksena saadut rahat on käytetty ja käytetään läskin ostoon.