Kirjasto

Pohjois-Karjalan Lintutieteellisen Yhdistyksen kirjasto
Yhdistyksen kirjallisuuskokoelman rungon muodostavat vaihdon kautta saadut julkaisusarjat sekä lahjoituksena saadut Aarre Laaksosen ja Esko Lapin huomattavat kokoelmat. Lapin kokoelma on alla olevassa luettelossa omana osastonaan.

Tuoreimmat sarjajulkaisut sijaitsevat Joensuun Kaupunginkirjaston lukusalissa. Sarjajulkaisujen vanhempiin numeroihin sekä muuhun kirjallisuuteen voi käydä tutustumassa sopimalla asiasta etukäteen yhdistyksen puheenjohtajan kanssa, sillä kirjasto on tällä hetkellä remontin takia varastoituna.

Suomenkielinen kirjallisuus

Huomattavimmat laululintumme, Donner – Kivikko, WSOY, Porvoo 1944
Häkkilinnuista merileijoniin, Sten Bergman, WSOY 1948
Linnut ja maisema, Jussi Seppä, WSOY 1945
Lintukirja, Ivar Hortling, Otava 1946
Lintuparatiisi, Leo Lehtonen, WSOY 1945
Lintuvesien kunnostus ja hoito, Markku Mikkola-Roos, julk. Metsähallitus/luonnonsuojelu, metsähallituksen monistamo, Vantaa 1995
Luonnon ystävä, A. J. Silfvenius, T. H. Järvi, K. M. Levander, kirjapaino-osakeyhtiö SANA, Helsinki 1906
Luoteis-Uudenmaan linnusto, Karkkilan Lintujen Tutkijain kerho APLA, n:o 2/1985
Maatalous ja luonnon monimuotoisuus, Mikko Pitkänen ja Juha Tiainen, julk. BirdLife Suomi, Yliopistopaino oy, Helsinki 2000
Suomen linnut 1-2, K.E. Kivirikko, WSOY, Porvoo 1926-1927

Kirjallisuutta ulkomailta:

Alla Nordens Fåglar, Rudolf Söderberg, 1951
Bidrag till Finlands Naturkännedom, Etnografi och statistik, Helsingfors 1857
Die Vögel Europas, R. Peterson, G. Mountfort, P. A. D. Hollom, 1954
Kontrollbuch für vogelnistkästen in der Forstwirtschaft, Otto Henze, 1949
Kuidas Vaadelda Linde, E. Kumari, Eesti Riiklik kirjastus, Tallinn 1963
Lietuvos Pauksciai, V. Logminas, Vilnius ”Mokslas” 1979
Ochrona Ptaków, Jan Sokolowski, Polska akademia nauk, Krakow 1954
Pasaulio Pauksciai, Tadas Ivanauskas, 1981
Raudonoji knyga, Lietuvos TSR, Mokslas publishers Vilnus 1981
Vildfågelliv genom kameraögat, Gunnar Granberg, WSOY, Porvoo 1939

ApLa, Luoteis-Uudenmaan Lintutieteellinen Yhdistys  APLA ry, 1969-1978 10-vuotisjulkaisu ja 1983-1991 sekä 1-2/93, 1/94
Aureola, Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1976-1995 ja 1/1996
Aves, Aves-kilta ry, 1980-1985
Corvus, Porvoon Seudun Lintuyhdistys, 1980-1994
Emäpitäjän Ornitologi, Valkeakosken lintuharrastajat ry, 1977-1991
Hippiäinen, Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1977-1991 ja 1993-1995
Kainuun Linnut 3, Kainuun Lintutieteellisen Yhdistyksen Jäsenjulkaisu vuosilta 1972-74
Kanta-Hämeen Linnut, Kanta-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1977-1995
Keski-Suomen Linnut, Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1976-1995
Kokko, Lapin Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1978-1987
Linnut (ent. Lintumies), BirdLife Suomi, 1993-1995
Lintukymi, Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1978-1991
Lintulehti, Hämeenkyrön Lintuharrastajat, 1/1982
Lintumies (nykyinen Linnut), Lintutieteellisten Yhdistysten liitto, 1965-1975 (hajanumeroita), 1978-1991
Lintuperspektiivi, Hyvinkään Lintutieteellinen Yhdistys, 1986
Lintuviesti, Tampereen Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1978-1993, Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry 1994-1998
Lounais-Hämeen Linnut, Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry, 1984-1995
Lounais-Hämeen Luonto, Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry, 1983, 1984
Oriolus, Etelä-Savon Lintuharrastajat, 1980-1995
Ornis Botnica, Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys, 1981-1988 ja vuosikirjat 1991-1993
Ornis Fennica, Suomen Lintutieteellinen Yhdistys, 1924-1997
Ornis Karelica, Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1974-1995
Päijät-Hämeen linnut,Päijät-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1970-1995
Satakunnan Linnut, Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1978-1991 ja 1994-1995
Siipipeili, Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1982-1990 ja vuosijulkaisut 1991-1995
Siipirikko, Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1974-1997
Siivekäs, Pohjois-Savon lintumiehet 1980-1988, Pohjois-Savon lintutieteellinen yhdistys Kuikka, 1989-1995
Sipi, Kyrösjärven Seudun Lintuharrastajat, 1983-1988
Sirri, Kemin Lintuharrastajat Xenus ry, 1978-1990 ja 1993-1995 vuosijulkaisut
Suomenselän Linnut, Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1971-1995
Tiedon Antaja, Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry:n ornitologinen julkaisu 9/197
Tringa, Helsingin seudun Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1975-1998
Ukuli, Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry, 1976-1995
Ålands Fågelskyddsförening, 1927-1977

Ulkomaisia sarjoja:

Birds in Northumbria, 1970-1992
British Birds, 1982
Dendrocopos, Linköpings Fågelklubb, 1-4/1976
Vingspegeln, 2/1982
Vår Fugle Fauna 1/1986, 1992
Vår Fågelvärld, Sveriges ornitologiska förening, 1975-1979
Vögel, 1983-1989

Esko Lapin Lintukirjallisuuskokoelma

Sidotut vuosikerrat alleviivattu.

ANTIKAINEN: Itäisten ja kaakkoisten lintulajien leviämisdynamiikasta Pohjois-Savossa, Kuopion Luonnon Yst. Yhd Julk,. B3:7, 1965
AUREOLA: 1976-77, 1979-83 (ei täydellinen)
BARRUEL: Lintuja luonnossa, Otava, 1953
BERGMAN: Lintujen elämä, Otava, 1953
BRANDER: Ohjeita lintujen suojelemiseksi, Kuopion Luonnon Yst. Yhd, A6
CINCLUS SCANDINAVICUS, 1991-99
ERIKSSON: Pieni lintukirja, KY, 1970
ERIKSSON: Muuttolintujen matkassa, KY 1970
ERIKSSON: The invasion of Sitta europaea asiatica Gould into Fennoscandia in the winters of 1962/63 and 1963/64, Ann. Zool. Fenn. 7:2
GRANBERG: Siivekkäiden maailmasta, WSOY 1945
von HAARTMAN: The Nesting Habits of Finnish Birds, I. Passeriformes, Comm. Biol, Vol 32, 1969
HEINZEL-FITTER-PARSLOW: The Birds of Britain and Europe, Collins, 1987
HILDEN: (toim.): Mitä-Missä-Milloin, Lintuharrastuskirja, Otava 1970
HORTLING: Lintukirja, Otava, 1936
JÄRVINEN: Suolinnuston laskenta, eripainos
JÄRVINEN: Suolinnuston tutkimuksen opas, Luonto-Liitto, 1973
KAINUUN LINNUT: 1-4, Kainuun Lintutiet. Yhdistys. 1970-79
KANTA-HÄMEEN LINNYT: 1987-92
KANTA-HÄMEEN LINNUT, 10-vuotis juhlajulkaisu
KARHU ym: Lintujensuojelun opas, Otava, 1971
KIVIRIKKO: Suiomen Linnut I-II, WSOY, 1926-27
KORPIMÄKI ym.: Harrasta lintuja, SSLTY, 1983
KOSKIMIES, J: The Life of the Swift, Micropus apus (L.)in Relation to Weather, Ann- Scient. Fenn A IV 15, 1950
KOSKIMIES; J: Verhalten und Ökölogie der Jungen und der Jungenführenden Weibchen der Samtente, Ann. Zool. Fenn. 18:9, 1957
KOSKIMIES,P: Lintuharrastajan opas, WSOY, 1993
LEHIKOINEN: Winter ecology of Passerines: Significance of weight and size, Depart. of Biol, Turku 14, 1986
LEHTONEN: Lintuparatiisi pääkaupungin liepeillä, WSOY, 1945
LIND: Zur Ethologie und Ökölogie der Mehlschwalbe, Delichon urbica (L.), Ann. Zool. Fenn. 21:2, 1960
LINNUSTONSUOJELU: 1995:1-2, Birdlife Suomi
LINNUT: 1993-96, Birdlife Suomi
LINTUKYMI: 1979-99
LINTUMIES: 1965:2-4, 1966:1-2,4, 1967-71 (Huom! 1972 ei ilmestynyt), 1973-88, 1989-92.
LINTUVIESTI: 1980:4, 1982-94
LUOTEIS-UUDENMAAN LINNUSTO, Apla 1985:2
MERIKALLIO: Finnish Birds, their Distribution and Numbers, Fauna Fennica V
MERIKALLIO: Heinäsaarten Lintukuvakirja, Otava 1939
MERIKALLIO: Suomen lintujen levinneisyys, Otava 1955
NORDSTRÖM ym.: Finnische Wiederfunde im Ausland beringter Vögel, III, Memoranda 1965
ORNIS FENNICA: 1950-86, 1987-99, SLY
ORNIS KARELICA: 1974-84, 1985-98, EK:n LTY
ORNIS SCANDINAVICA: 1973:2
PORTER ym: Flight Identification of European Raptors, Poyser 1976
PYNNÖNEN: Havaintoja Joensuun seudun linnustosta, Kuopion LYY, B2:1, 1943
PYNNÖNEN: Vietit ja vaistot lintumaailmasssa, WSOY 1947
PYNNÖNEN: Über die Orientierung beim Zug einiger Stelzvögel, Ann. Zool 18:8., 1957
PÄIJÄT-HÄMEEN LINNUT: 1970:3, 1971-96
RAUHALA: Kemin-Tornion seudun linnusto, Omakustanne, 1980
REGULUS (Reinhold Winter): Lintupakinoita, Otava 1911
RINSENBRINK: Lintumaailman ihmeet, WSOY 1970
Rönnskärin lintuaseman toiminta 1980
SAMMALISTO: Interracial Hybridization as an Adaptation Mechanism in the Fennoscandian Yellow Vagtail (Motacilla flava L.) Population, Ann. Scient. Fenn. A IV 41, 1958
SATAKUNNAN LINNUSTO: Porin LTY, 1984
SEPPÄ: Lintujen äänet, WSOY 1951
SEPPÄ: Luonnon löytöjä, WSOY 1928
SIIPIPEILI: 1990
SIIPIRIKKO: PK:n LTY 1974-95
SIIVEKÄS: 1981-89, 1993-98, PS:n LTY Kuikka
SIRRI: 1982.1-4, 1995
STEN: Finnische Wiederfunde im Ausland beringter Vögel, V-VII, Memoranda 1970-71
SUNDSTRÖM: Ökölogisch-Geographische Studien über dber die Vogelfauna der Gegend von Ekenäs, Acta Zool. Fenn. 3, 1927
SUOMENSELÄN LINNUT: SSLTY, 1966-86, 1987-99 SUOMINEN: Lintujemme katoava aateli, WSOY 1967
SVENSSON; Identification Guide of the European Passerines, Naturhist. Riksmuseet, 1970
SÖDERBERG: Våra fåglars ägg och bon, Bonniers 1950
SÖDERMAN-TENOVUO: Ruissalon linnut, WSOY 1960
TIAINEN-HUBLIN (toim.): Lintuharrastuskirja, LYL + Luonto-Liitto, 1981
TIEDONANTAJA/UKULI: 1973, 1976-77, 1982:1-4 (ei täydellinen)
TINBERGEN: Gråtruten, Almqvist & Wiksell, 1956
TOIVARI & HYTÖNEN: Beobachtungen über das Auftreten der Zug- und Strichvögel im milden Winter 1936-37 in Finnland, Ann. Zool. Fenn. 8:4, 1941
TRINGA: 1982-98, Hgin Seudun LTY
VOIPIO: Zur Verbreitungsdynamik von Charadrius dubius Scop.in Binnenfinnland, besonders am Saimaasee, Ann. Zool Fenn. 18:1, 1956
VOIPIO: Silbermöwen der Larus argentatus cachinnans -Gruppe als Besiedler des baltischen Raumes, Ann. Zool. Fenn. 9:3, 1972
VOOUS: Atlas of Europeans Birds, Nelson 1960
VÅR FÅGELVÄRLD: 1991-99
WILLIAMSON: Identification for Ringers, 1-3, Brit Triust for Ornithology