Maali-raportti

Tutustu Pohjois-Karjalan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet MAALI -raporttiin.

MaalilogoELY    BL-logo

Raportin ovat laatineet Harri Kontkanen, Hannu Lehtoranta, Veli-Matti Sorvari, Mika Pirinen, Heikki Pönkkä, Jani Varis ja Harri Hölttä.

Maali-raportti on kattava yhteenveto tärkeistä ja merkittävimmistä lintualueista (levähdys- ja pesimäalueet, pellot ja kosteikot) Pohjois-Karjalassa. Raportissa on kuvattu tiivistetysti kunkin alueen suojelutilanne ja ohjelmastatus, paikan yleiskuvaus ja erityspiirteet, lyhyt linnustokuvaus sekä merkitys lintuharrastus-/tutkimuskohteena ja alueen kehittämismahdollisuudet. Kunkin alueen tarkat kriteerit, pinta-alatiedot, rajaustiedot ja lähteet on kuvattu liitetaulukossa.

Onnittelut tekijöille hienosta raportista.