Tutkimuksia

Pohjois-Karjalan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet (MAALI-alueet) raportti, 2015,  Kontkanen, H., Lehtoranta, H., Sorvari, V-M., Pirinen, M., Pönkkä, H., Varis, J. ja Hölttä, H.


Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja kottaraislaskennat 2013, Matti J. Koivula


P-K:n maakuntaliitolle Kari Lindblomin laatima tuulipuistojen linnustovaikutukset -selvitys
Työn tausta-aineistona oli PKLTY:n havaintoaineistot vuosilta 1970-2012 sekä Tiira- ja Siipirikon katsausaineistot.


Heinäkurpan ja viiriäisen esiintyminen ja suojelu Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueella. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Raportteja 9/2012, Kontkanen H. & Kontiokorpi J.


Pohjois-Karjalan lintuvedet: linnuston tila ja kunnostustarve lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla. – Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 4/2009, Kontkanen, H. 2009. 


Population ecology of the Three-toed Woodpecker under varying food supplies, Philippe Fayt 2003


Habitat selection of the Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus, with some references to the sympatric Great spotted Woodpecker (Dendrocopos major) (Philippe Fayt)


Homing behaviour of redwings Turdus iliacus and fieldfares T. pilaris (Markku J. Huttunen)


Kultasirkku, pesimälinnustostamme katoava kaunotar (Heikki Pönkkä & Mauri Leivo)


Luonnontieteellisten haitta-arvioiden taso vaihtelee suuresti (Marcus Walsh)


Petolinnut ja metsätalous, Kontkanen, H. & Nevalainen, T. 2002.


Rengastusta Pohjois-Karjalassa (Jukka Matero)


Response of male Bluethroats Luscinia svecica to song playback: evidence of territorial function of song and song flights (Jorma Sorjonen & Juha Merilä)