Yhdistys

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry (PKLTY) perustettiin 1974 Joensuun lintutieteellinen yhdistys ry-nimisenä. Vuonna 1979 nimi muutettiin nykyiseksi, jonka mukaisesti toimialueena on Pohjois-Karjala. Yhdistys on BirdLife Suomen jäsenyhdistys. Vuoden 2015 lopussa yhdistykseen kuului n. 290 jäsentä.
PKLTY-LOGO2                        jasenmaara_1_2016

Yhdistyksen tarkoitus on herättää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta Pohjois-Karjalassa. Tähän liittyviä tehtäviä ovat lintuhavaintojen systemaattinen keruu ja arkistointi sekä kokousten, retkien ja pönttötalkoiden / -myyntitapahtumien järjestäminen. Lintuharrastuksen levittämiseksi yhdistys lainaa laajasisältöistä lintuopetuspakettia käytettäväksi esim. kouluopetuksessa ja harrastuskursseilla. Yhdistys ylläpitää myös Höytiäisen kanavan lintuasemaa

Viime vuosina linnustonsuojelu on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Tammikuussa 2002 Pohjois-Karjalaan eksynyt lunni (kuva vasemmalla) kuljetettiin takaisin Norjanmerelle (linkki artikkeliin pdf.-tiedosto).

Yhdistyksen lehti, Siipirikko, on ilmestynyt säännöllisesti vuosittain neljänä numerona vuodesta 1974 – vuodesta 2013 kahtena numerona. Lehden tärkein sisältö ovat jäsenten tekemistä havainnoista koostetut vuodenaikaiskatsaukset (kevät- ja syysmuutto, talvi- ja kesälinnusto, harvinaisuudet, lintuaseman toiminta). Lisäksi lehdessä julkaistaan retkikertomuksia, tiedonantoja mielenkiintoisista havainnoista, yhdistysasioita jne. Yhdistys ylläpitää myös jäsenistölle informaatiokanavaksi tarkoitettua sähköpostilistaa. Lintuhavaintojen keruujärjestelmänä yhdistys käyttää valtakunnallista Tiira-havaintojärjestelmää.

LIITY JÄSENEKSI!

Yhdistykseen voi liittyä

  • ottamalla yhteyttä sen jäsensihteeriin
  • maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille: Osuuspankki 577005-2104032 (IBAN FI 60 5770 0520 1040 32)/Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen yhdistys ry.

 

Yhdistyksen säännöt