Yhteystiedot / Muutosilmoitus / Liittyminen

Jos olet uusi jäsen, ilmoita myös postiosoitteesi jäsenlehden postitusta varten (alin tekstikenttä).

Kun muutat yhteystietojasi, mainitse kyseessä olevan muutos esim. ”Uusi osoite: Rantakatu 10”.