Merikotkan paluu -näyttely Reijolan kirjastossa

Euralainen luontovalokuvaaja Hannu Vainiopekka on seurannut ja valokuvannut merikotkia Varsinais-Suomen alueella vuodesta 2008 lähtien ja hänen kuvistaan on Sääksisäätiön toimesta koottu valokuvanäyttely (30 kuvaa ja 4 tietotaulua).  Näyttely on avoinna Joensuun kaupungin Reijolan kirjastolla 3.3.-28.3. 2022. Näyttelyn järjestää Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys.

Vainiopekan näyttelykuvat esittelevät emolintuja, poikasten rengastusta ja elinympäristöjä. Rengastetut emolinnut ovat yksilöllisesti tunnistettavissa valokuvissa näkyvistä lukurenkaista. Lisäksi hän on kuvannut merikotkia talviaikaan Säkylän Pyhäjärvellä. 

Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän organisoima Suomen pesivien merikotkien vuoden 2021 inventointi on valmistunut. Pesien tarkastuksessa käytiin läpi vapaaehtoisten lintuharrastajien toimesta yli 1000 entistä ja nykyistä pesää Ahvenanmaalta ja Saaristomereltä Utsjoelle saakka. Merikotkakanta ei ole kasvanut viime vuodesta. Koko maassa todettiin 598 pesivää paria, jotka tuottivat vähintään 562 varttunutta poikasta. Pesinnän tulos on jokseenkin sama kuin kahtena edellisenä vuonna.

Sisämaassa Lappi pois lukien tavattiin 38 merikotkan reviiriä ja kanta on vähitellen kasvamassa. Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä asustaa jo nyt arviolta kymmenkunta merikotkaparia ja lisäksi varsinkin talviaikaan lukuisia pesimättömiä nuoria lintuja. Merikotka on viime vuosikymmenellä asettunut pesimään myös Pohjois-Karjalaan. Pesiviä pareja on tiedossa kolme.

Merikotka on keskeinen Itämeren tilan indikaattorilaji, jonka kannan muutoksia seurataan Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM). 

Ilmari Häkkinen

Sääksisäätiö

ilmari.hakkinen@pp.inet.fi

0400-907310

Hannu Lehtoranta

P-K:n lintutieteellinen yhdistys

lintuhannu57@gmail.com

0500-186607