Tiedote Linnunsuon käytöstä

Tero Mustonen, OSK Lumimuutos, tero@lumi.fi, 040 737 2424

Linnunsuon kosteikko on vaihtanut omistajaa keväällä 2017. Sen osti
Vapolta OSK Lumimuutos. Alueen pääkäyttötarkoitus, vesiensuojelu Jukajoen
tilan parantamiseksi, säilyy.
Linnunsuo on myös merkittävä lintu- ja harrastuskohde. Myös nämä
käyttömuodot turvataan ja säilytetään, ja niitä kehitetään.
Alueella on sovittu metsästyksestä olemassa olevan mallin mukaisesti
Selkien erän kanssa. Tämän lisäksi esimerkiksi minkin ja supikoiran
pienpetopyyntiä pyritään lisäämään.
Olemme arvioineet alueen riskejä ja toimintatarpeita kevään ja alkukesän
2017. Kosteikko ja turvealue on edelleen ongelma-alue, jossa pH eli alueen
ja veden happamuus on erittäin alhainen, pahimmillaan 3,4. Kestää siis
edelleen vuosia, että menneet vauriot korjautuvat.
19.6.2017 alkaen alueella otetaan puomitus käyttöön. Tämä takaa alueen
kehittymisen kohti erämaista kohdetta, jossa jokainen käyttäjä voi
jalkaisin tai pyörällä nauttia luonnosta. Päätöksen taustalla vaikuttaa
paloviranomaisen kohteella tekemä riskiarvio. Turvepalon riski erityisesti
helleaikaan on merkittävä edelleen. Vastuu on maanomistajalla. Riskit
tulee minimoida.
Toisaalta toteutamme lintujen elinympäristöä parantavia sekä
vesiensuojeluun liittyviä kaivuritöitä Linnunsuolla kesällä 2017, jotka
vaativat liikenteen rajoittamista. Toimet koordinoidaan biologi Harri
Kontkasen kanssa, ja häiriö linnuille on minimoitu.
Kolmanneksi, alueella on vuosien 2016-2017 aikana havaittu jätteiden
dumppaamista ja yöpymistä ilman maanomistajan lupaa. Puomitus hillitsee
näitä negatiivisia alueen käyttötapoja.
OSK Lumimuutos maksaa omasta budjetistaan alueen omistuksen, kehittämisen
ja käytön. Olemme kiinnostuneita kumppaneista, jotka haluavat toimintaa
tukea. Ota yhteyttä rohkeasti, jos haluat ’lintuparatiisiamme’ auttaa!
Kesällä alueelle tulee uusi kyltitys ja opastus. Alue säilyttää
luonnonrauhansa myös jatkossa. Uudet katselukummut / lintutornit nousevat
sitä mukaa, kun meillä vapaaehtoisilla on voimia niitä toteuttaa.

Kaikissa Linnunsuo- ja Jukajoki –asioissa voi olla yhteydessä!

Terveisin
Tero Mustonen, OSK Lumimuutos, tero@lumi.fi, 040 737 2424