Vuoden 2021 laji on pikkutikka

Birdlife Suomen vuoden lintu 2021 on pikkutikka. Pikkutikkojen soidinaika on alkamassa myös Pohjois-Karjalassa tulevien viikkojen aikana. Toivomme että tänä keväänä harrastajat kirjaisivat kaikki havaitut pikkutikkareviirit Tiiraan. Pikkutikkojen pesimäbiotoopit ovat lehtipuuvaltaisia järvien rantoja, kosteikkojen rantoja tai peltojen reunoja, toki myös muunlaisilta paikoilta voi pikkutikan löytää. Suurimmalla osalla valkoselkätikkojen reviireistä löytyy myös pikkutikka pesivänä. Pikkutikan ääntelyn voi sekoittaa käenpiikaan, mutta käenpiika saapuu Pohjois-Karjalaan vasta toukokuun alussa, ja siihen aikaan pikkutikkojen soidin alkaa pääsääntöisesti olla jo ohi. Pikkutikkojen rummuttelu poikkeaa muista tikoista siten, että rummutus on nopearytmistä, minuutin aikana voi tulla useita lyhyitä sarjoja. Molemmat sukupuolet kiikittävät ja rummuttavat. Tyynet aamut ovat paras ajankohta reviirien löytymiseen. Kun rummuttelija tai ääntelijä löytyy, täytyy olla tarkkana, koska muutkin lähistöllä olevat yksilöt saattavat innostua ilmoittamaan itsestään. Jos alueelta kuuluu kolme ääntelevää tai rummuttelevaa pikkutikkaa, tämä tulkitaan kahdeksi eri reviiriksi. Lisäksi toivoisimme, että pikkutikkoja etsittäisiin laajalti sopivilta paikoilta, eikä pelkästään eniten retkeillyiltä ”varmoilta paikoilta”. Näin voisi löytyä uusiakin reviirejä.

Terveisin Toni Nurmi, PKLTY:n pikkutikkavastaava.

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/pikkutikka-vuoden-lintu-2021/

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/pikkutikka-vuoden-lintu-2021/pikkutikan-etsimisohjeet/