Author: Matti Koivula

Kontiosuon linnustoraportti 2018 valmis

Kontiosuon linnustoraportti 2018 valmis

Kontiosuolla 2018 tehtyjen lintulaskentojen tulokset tästä. Jokavuotinen raportti kuvailee lokki- ja varislintujen vaihtelua vuoden mittaan sekä 2018 pesimälinnuston ja satunnaislajit. Aiempien vuosien raportteja alta. Lataa vapaasti! Tekstien lainaaminen ja kuvien käyttö ei-kaupallisiin tarkoituksiin on...

Taajamalintulaskennat talvella 2018/19

Taajamalintulaskennat talvella 2018/19

Kuluvana talvena 25.12.-20.2. jatketaan yhdistyksen lintulaskentoja. Vuorossa ovat maakuntataajamien linnut. Tavoitteena on tuottaa motivoivalla ja hauskalla tavalla mahdollisimman selkeä kuva taajamien talvilinnuista. Kartoituksessa tutkitaan kartalle rajattu alue kokonaan valoisan tunteina mahdollisimman tarkasti, ja kirjataan...

Itsenäisyyspäivän ralli tulossa

Itsenäisyyspäivän ralli tulossa

Perinteinen itsenäisyyspäivän linturalli järjestetään 6.12.18 klo 06-16. Kuka tahansa voi osallistua 1-5 hengen joukkueena. Ilmoita alustava kiinnostuksesi soittamalla tai tekstarina Philippe Faytille, puh. 046-5792666. Alue on Pohjois-Karjala; säännöt ja lajilista tästä. Rallin purku on...

Kontiosuon 2017 lintulaskentojen raportti valmistui

Kontiosuon 2017 lintulaskentojen raportti valmistui

Odotettu Kontiosuon kaatopaikan lintulaskentaraportti on valmis! Löydät sen tästä. Kaatopaikan lokki- ja varislintumäärät romahtivat sekajätteen ulkoläjityksen päättymisen vuoksi noin puoleen viime vuosien määristä. Pesimälinnuston kartoituksia jatkettiin: laulujoutsen pesi jälleen onnistuneesti, mutta mustakurkku-uikku ei. Harvinaisista...

Taajamakartoituksien tilanne

Taajamakartoituksien tilanne

Taajamalintuja on joulun jälkeen kartoitettu varsin mukavasti. Vaikka huippuharvinaisuudet ovat toistaiseksi jääneet uupumaan, näkee kartoituksessa monipuolisemmin lintuja kuin tavanomaisella retkeilyllä. Samalla saa raitista ilmaa, liikuntaa ja hyvän käsityksen talvilintulajistosta ja niiden runsauksista. Monet isot...

Odotetut Kontiosuon linturaportit 2013-16 saatavilla!

Odotetut Kontiosuon linturaportit 2013-16 saatavilla!

Voit vapaasti ladata alla olevista linkeistä Joensuun Kontiosuolla tekemieni lintulaskentojen raportit. Tekstien lainaaminen ja kuvien käyttö ei-kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde (tai kuvien yhteydessä kuvaaja) mainitaan. Kontiosuon laskennat 2013 Kontiosuon laskennat 2014 Kontiosuon...

Taajamalaskennat talvella 2016/17

Taajamalaskennat talvella 2016/17

Kuluvana talvena 25.12.-20.2. on jälleen mahdollisuus osallistua yhdistyksen lintulaskentoihin. Tällä kertaa kartoitamme maakuntataajamien lintuja. Tarkoitus on saada näiden taajamien talvilinnuista mahdollisimman tarkka kuva motivoivalla ja hauskalla tavalla. Kartoituksessa tutkitaan kartalle rajattu alue kokonaan valoisan...

WhatsApp-ryhmä nopeaan PK-lintuhavaintojen välittämiseen

WhatsApp-ryhmä nopeaan PK-lintuhavaintojen välittämiseen

Yhdistykselle perustettiin 27.11.2016 älypuhelimilla toimiva viestiryhmä, jonka tarkoitus on välittää lintuhavaintoja ja muuta lintuharrastukseen suoraan liittyvää asiaa reaaliaikaisesti. Ryhmän perustamisesta kerrottiin tuoreeltaan yhdistyksen sähköpostilistalla. Liittymiselle ei ole muita edellytyksiä kuin kiinnostus Pohjois-Karjalan lintuja kohtaan;...

Joensuun talvilintujen kartoitus valmistui!

Joensuun talvilintujen kartoitus valmistui!

Jaksolla 25.12.-14.2. laskettiin 77 taajamalohkoa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 45,4 km2. Lohkojen keskipinta-ala oli 0,6 km2 (vaihtelu 0,2-2,3). Niiden läpi käymiseen joukko käytti vapaa-aikaansa 12550 minuuttia (8 vrk 17 h 10 min). Ruokintoja...

Lähde mukaan laskemaan Joensuun taajamalintuja!

Lähde mukaan laskemaan Joensuun taajamalintuja!

Yhdistyksen jäsenet kartoittavat tänä talvena Joensuun kaupunkialueen talvilinnut. Laskennan tarkoitus on tuottaa hyvä arvio alueella talvehtivien lintujen laji- ja yksilömääristä hauskalla ja helpolla tavalla. Laskenta toteutetaan 25.12.‒20.2. välisenä aikana, pääosin kuitenkin ennen tammikuun puoltaväliä....